Obchodní podmínky a reklamační řád

 • zboží zasíláme na dobírku prostřednictvím České pošty
 • k objednávce účtujeme poštovné a balné ve výši 150 Kč

 • při objednávce nad 2 500 poštovné a balné neúčtujeme

 • dodací lhůta je 5 – 10 dnů

 • cca do 2 – 3 dnů očekávejte potvrzení přijetí objednávkyKOMPLETNÍ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK A REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

1. Úvodní ustanovení

2. Charakteristika produktů

3. Způsob objednávky, uzavření spotřebitelské smlouvy

4. Cena, platební a podmínky

5. Dodací podmínky

6. Odstoupení od smlouvy

7. Reklamační řád

8. Ochrana osobních údajů

9. Závěrečná ustanovení
1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup ve zjednodušeném e-shopu na doméně www.skutecnehubnuti.cz, který provozuje:

 • Ing. Radka Křivánková

 • IČO: 75436698, Čučice 88, 664 91 Ivančice

 • Kontaktní e-mail: info@siladoteku.cz

dále jen "e-shop Skutečné hubnutí", prodávající.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících. Veškeré smluvní vztahy, které vznikají mezi účastníky e-shopu se řídí právním řádem České republiky. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí ustanovením občanského, obchodního zákoníku v platném znění.

Odesláním objednávky, resp. stiskem tlačítka "Submit - Odeslat" kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem eshopu a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek a Reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně tak i platnou cenu objednaného zboží v den odeslání objednávky (včetně poštovného a balného) uvedenou v katalogu e-shopu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.2. Charakteristika produktů

E-shop Skutečné hubnutí nabízí přírodní produkty – prostředky napomáhající hubnutí. Jde zejména o přírodní oleje k mnohostrannému použití, tělové a masážní oleje, krémy a gely pro domácí i pro profesionální masáže.3. Způsob objednávky, uzavření spotřebitelské smlouvy

a) elektronická objednávka

Objednávka je realizována prostřednictvím Objednávkového formuláře. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávkového formuláře, resp. stiskem tlačítka "Submit - Odeslat" kupující potvrzuje, že plně souhlasí s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Kupující je o úspěšném obdržení objednávky informován elektronickou poštou cca do 2 – 3 dnů od odeslání objednávky. Potvrzením objednávky ze strany e-shopu vzniká mezi prodávajícím a kupujícím řádná kupní smlouva podle §44 občanského zákoníku.

*****

Kupující je povinen do objednávkového formuláře uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje.

Prodávající si vyhrazuje právo kupujícího kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné údaje, podezření na nekalé obchodní jednání apod. Základní podmínkou pro úspěšnou realizaci objednávky je aktivní využívání e-mailové schránky ze strany kupujícího.


Prodávající je oprávněn objednávku zrušit:

 • pokud kupující v minulosti objednávku neuhradil, zásilku nepřevzal, nelze ho kontaktovat apod.

 • pokud objednané zboží není na skladě, již se nevyrábí či došlo ke značnému nárůstu jeho ceny

 • pokud při zvoleném způsobu úhrady "platba převodem nebo vkladem na účet" nebyla platba řádně připsána na účet prodávajícího do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy

 • pokud jde o objednávku s chybnými nebo nepřesnými údaji a kupující nepotvrdí nebo nedoplní požadované údaje v objednávce po výzvě prodávajícího do 24 hodin

 • pokud výše objednávky (hodnota zboží) nedosáhla min. 300 Kč

Prodávající je vždy povinen kupujícího o zrušení objednávky informovat e-mailem nebo telefonicky (vyjma případu její nedostatečné výše).

V případě chybějícího zboží v rámci jedné objednávky je prodávající rovněž povinen zkontaktovat kupujícího e-mailem.


Minimální výše objednávky (hodnota zboží) činí 300 Kč.

Objednávky s nižší hodnotou zboží budou automaticky zrušeny. Oznámení o zrušení je součástí potvrzovacího emailu po obdržení objednávky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.4. Cena, platební a podmínky

Veškeré ceny jsou konečné a obsahují případné další zákonem stanovené poplatky. Nejsme plátci DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

K souhrnné ceně objednávky se připočívá poštovné a balné - viz níže.


Platební podmínky

Pro úhradu kupní ceny se sjednává pouze:

a) platba na dobírku: objednávku kupující uhradí při převzetí zboží

b) příp. platba v hotovosti při osobním odběru či osobním doručení


Poštovné a balné

a) při platbě na dobírku účtujeme poštovné a balné ve výši 150 Kč

b) při osobním doručení (Rosicko, Ivančicko) poštovné a balné neúčtujemePři celkové hodnotě zboží v objednávce přesahující 2 500 Kč, poštovné a balné neúčtujeme.5. Dodací podmínky

Veškeré zboží bude expedováno cca do 10-ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy (potvrzení přijaté objednávky) nebo připsání platby na účet v případě platby převodem nebo vkladem na účet prodávajícího.

O expedici je kupující informován e-mailem. Dodací lhůta je zpravidla 1-2 pracovních dnů po expedici.

V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo emailem.

Zboží je distribuováno převážně prostřednictvím České pošty služby Balík do ruky, popř. jinak.


Místem dodání je adresa na území České republiky uvedená kupujícím v objednávce. Na adresy typu P.O.Box apod. dodání není možné.

Standardně bude dodáno zboží do celkové hmotnosti 30 kg. Těžší zásilky budou rozděleny do více balíků, cena poštovného u jednotlivých balíků se následně řídí pravidly jako u několika samostatných objednávek. Kupující bude v tomto případě dodatečně informován e-mailem o ceně jednotlivých zásilek včetně poštovného.

Nestandardní objednávky je možné vyřídit pouze po předchozí dohodě.

Doklad – faktura neplátce DPH je zasílána elektronickou poštou současně s informací o expedici.


Převzetí objednávky

Kupující je povinen objednávku převzít.

V případě nedoručitelnosti objednávky z důvodu chybně uvedené dodací adresy či jiných chybných údajů ze strany kupujícího je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za vynaložené náklady se zpracováním či realizací objednávky, zejména náklady spojené s odesláním objednávky (poštovné, dopravné, balné apod.). Další objednávky ze strany takovéhoto kupujícího budou stornovány (vyjma platby předem).6. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který nenakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti (na IČO), má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo na odstoupení od smlouvy plyne ze zákona č. 367/2000 Sb. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno na adresu prodávajícího nejpozději poslední den 14tidenní lhůty od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na některé druhy potravin, které mají vzhledem k povaze zboží krátkou trvanlivost, na zboží zhotovené či upravené na objednávku a na zboží, které je označeno jako výprodej, doprodej nebo mu končí expirace.


Postup při odstoupení od smlouvy:

 • kupující odešle e-mail na e-mailovou adresu prodávajícího o odstoupení od uzavřené smlouvy, se svým požadavkem a požadavkem na vrácení

 • kupní ceny, spolu s číslem účtu, popř. adresou pro vrácení kupní ceny

 • po dohodě s prodávajícím zašle kupující zakoupené zboží zpět na korespondenční adresu prodávajícího

 • zboží, které budete odesílat musí být výhradně v původním obalu, nesmí nést známky poškození, použití, opotřebení, musí být kompletní a

 • součástí zásilky musí být doklad o koupi

 • kupující do zásilky uvede jako důvod odstoupení od smlouvy včetně podpisu, čísla bankovního účtu, popř. adresy pro vrácení kupní ceny

 • zboží odeslané na dobírku nepřijímáme

Při splnění všech výše uvedených podmínek prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku za zboží převodem na bankovní účet (příp. formou šloženky zaslané na uvedenou adresu) v zákonné lhůtě 30 dní. Náklady spojené s dopravou se nevrací. Dle zákona je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s vrácením zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na adresu kupujícího na jeho náklady.7. Reklamační řád

Záruční doba

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak, u potravin a kosmetických produktů do doby minimální trvanlivosti zboží.

Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do...“.

Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.


Záruční list

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.


Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď

výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. sjednání nápravy a to:

 • přiměřeným snížením kupní ceny

 • náhradním dodáním zboží

 • odstoupením od smlouvy

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.


Uplatnění reklamace

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Reklamace na poškozené, nefunkční, nedodané či chybně dodané zboží kupující uplatňuje e-mailem nejpozději následující pracovní den od převzetí zásilky.


Postup při reklamaci:

 1. Kupující nejprve informuje prodávajícího o reklamaci e-mailem. Každá reklamace se řeší individuálně. Kupující vždy vyčká na odpověď prodávajícího, v žádném případě nezasílá zboží bez předchozí dohody zpět!

 2. Po dohodě s prodávajícím kupující zboží zašle zpět na korespondenční adresu prodávajícího.

 3. Kupující do zásilky uvede důvod reklamace, číslo bankovního účtu, popř. adresu pro vrácení kupní ceny, přiloží kopii daňového dokladu a upřesní upřednostňovaný způsob vyřízení reklamace, tj. zda opravou, výměnou či vrácením peněz.

Při splnění těchto podmínek prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji v souladu s platnými právními předpisy, nejpozději však do 30 dní. V případě vrácení peněz se náklady spojené s dopravou nevrací. V případě neoprávněné reklamace je zboží vráceno zpět na náklady kupujícího.

U zboží z přírodních materiálů se může tvar a barva lišit od vyobrazení, každý kus je originál. Tyto výrobky mohou mít vzhledem k povaze suroviny drobné nedokonalosti. Toto nelze uplatit jako reklamaci.8. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které kupující uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Prodávající je také správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Kupující svým svobodným rozhodnutím (zasláním objednávky) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro vnitřní potřebu prodávajícího (vyřízení objednávky, komunikaci s kupujícím, účetní evidenci). Kupující má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) či jinak zneužity.9. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 9.4.2012.

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.skutecnehubnuti.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit bez předchozího upozornění.

Comments